CJ MINHDATFOOD

Dòng sản phẩm

Cá viên

Cá viên

Cá viên

Thành phần: Thịt cá (80%), bột mì, bột năng, bột bắp, gia vị (đường, muối, tỏi, hành)
 
Hạn sử dụng: 
60 ngày: Bảo quản ở  0 – 5 ⁰C.
01 năm: Bảo quản ≤ -18 ⁰C.
Quy cách: 200,500 g/gói (160 viên/ 1 kg)
 
CJ MINHDATFOOD

Các món từ Cá viên

Cá viên AB

Cá viên AB
Thành phần: Thịt cá (80%), bột mì, bột năng, bột bắp, gia vị (đường, muối, tỏi, hành)
 
Hạn sử dụng: 
60 ngày: Bảo quản ở  0 – 5 ⁰C.
01 năm: Bảo quản ≤ -18 ⁰C.
Quy cách: 200,500 g/gói (160 viên/ 1 kg)

Cá viên Hải sản

Cá viên Hải sản
Thành phần: Thịt cá (80%), bột mì, bột năng, bột bắp, gia vị (đường, muối, tỏi, hành)
 
Hạn sử dụng: 
60 ngày: Bảo quản ở  0 – 5 ⁰C.
01 năm: Bảo quản ≤ -18 ⁰C.
Quy cách: 200,500 g/gói (160 viên/ 1 kg)

Cá viên Rau củ

Cá viên Rau củ
Thành phần: Thịt cá (80%), bột mì, bột năng, bột bắp, gia vị (đường, muối, tỏi, hành)
 
Hạn sử dụng: 
60 ngày: Bảo quản ở  0 – 5 ⁰C.
01 năm: Bảo quản ≤ -18 ⁰C.
Quy cách: 200,500 g/gói (160 viên/ 1 kg)

Cá viên Rau củ Hải sản AB

Cá viên Rau củ Hải sản AB
Thành phần: Thịt cá (80%), bột mì, bột năng, bột bắp, gia vị (đường, muối, tỏi, hành)
 
Hạn sử dụng: 
60 ngày: Bảo quản ở  0 – 5 ⁰C.
01 năm: Bảo quản ≤ -18 ⁰C.
Quy cách: 200,500 g/gói (160 viên/ 1 kg)

Deli Cá viên

Deli Cá viên
Thành phần: Thịt cá (80%), bột mì, bột năng, bột bắp, gia vị (đường, muối, tỏi, hành)
 
Hạn sử dụng: 
60 ngày: Bảo quản ở  0 – 5 ⁰C.
01 năm: Bảo quản ≤ -18 ⁰C.
Quy cách: 200,500 g/gói (160 viên/ 1 kg)

Hải sản Rau củ

Hải sản Rau củ
Thành phần: Thịt cá (80%), bột mì, bột năng, bột bắp, gia vị (đường, muối, tỏi, hành)
 
Hạn sử dụng: 
60 ngày: Bảo quản ở  0 – 5 ⁰C.
01 năm: Bảo quản ≤ -18 ⁰C.
Quy cách: 200,500 g/gói (160 viên/ 1 kg)
Hình new

Kim chi Cá viên

Kim chi Cá viên
Thành phần: Thịt cá (80%), bột mì, bột năng, bột bắp, gia vị (đường, muối, tỏi, hành)
 
Hạn sử dụng: 
60 ngày: Bảo quản ở  0 – 5 ⁰C.
01 năm: Bảo quản ≤ -18 ⁰C.
Quy cách: 200,500 g/gói (160 viên/ 1 kg)
Lên đầu trang